Wznawianie i przedłużanie uprawnień:

- SEP(L) – klasa samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych;
- MEP(L) – klasa samolotów wielosilnikowych tłokowych lądowych;
- IR(A) – uprawnienie do lotów według przepisów IFR;
- FI(A) oraz FI(A)R – uprawnienie instruktora pilotażu;
- CRI(SPA) – uprawnienie instruktora szkolenia na klasę samolotów z załogą jednoosobową (samoloty jednosilnikowe lub wielosilnikowe);
- IRI(A) – uprawnienie instruktora szkolenia w lotach według przepisów IFR;
- TR(SPA) – uprawnienie na typ samolotu z załogą jednoosobową;
- AGRO – uprawnienie do lotów agro;
- FFF – uprawnienie do lotów gaśniczych;
- TR PZL106BT – uprawnienie na typ PZL 106 TurboKruk;
- FEL – uprawnienie mechanika pokładowego TR AN2;
- Wznawianie uprawnień, które utraciły ważność przed dniem 17.11.2005 i były wpisane do licencji PPL(A)/CPL(A)/ATPL(A) wydanej na podstawie ustawy z dnia 31.05.1962r. Prawo Lotnicze i przepisów z niej wynikających;
- Szkolenie w zakresie wykonywania lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej.W trakcie szkolenia uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z wszelkich akcesoriów i pomocy naukowych w ośrodku, takich jak: mapy, słuchawki, kalkulatory, plotery.

Imię i Nazwisko 
Email zwrotny 
Zapytanie 
Proszę przepisać.